Quadrans Nijmegen

Quadrans is een bureau voor beschermingsbewind mentorschap en curatele dat sedert 2005 als bewindvoerder, mentor en curator optreedt. Quadrans garandeert een professioneel inkomensbeheer en streeft naar een integrale aanpak door een structurele samenwerking met verwijzende en begeleidende instanties. Speerpunten zijn een goede bereikbaarheid, een open en transparante communicatie en goede en duidelijke afspraken, met als credo “afspraak is afspraak”.

De bewindvoerders van Quadrans zijn mevrouw N. Mijling, mevrouw M. Stommel en de heer H. van Striep. Zij hebben ruime ervaring als bewindvoerder en zijn goed ingevoerd in de schuldhulpverlening en de sociale kaart. Zij worden ondersteund door de assistent-bewindvoerders mevrouw B. Jonge Vos, mevrouw M. Keric en mevrouw M. Houtman.

De heer H van Striep is ook benoembaar als mentor en curator. Mevrouw M Schraven is sedert 01-06-2007 professioneel mentor. M.i.v. 01-01-2020 is zij in dienst getreden bij Quadrans.