Voor wie?

Beschermbewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder wordt altijd benoemd door de kantonrechter.

Kiest u voor Quadrans, dan zijn er wel enkele restricties:

Bij twijfel of (één van) bovenstaande restricties van toepassing is/zijn, neem dan eerst telefonisch of per mail contact op met Quadrans.