Wat doet Quadrans voor u?

Wanneer u bij Quadrans onder bewind wordt gesteld zal Quadrans alle instanties waarvan u inkomen ontvangt of aan wie u moet betalen een brief schrijven en op de hoogte stellen van de onderbewindstelling. Daarbij zal ook gevraagd worden brieven en nota’s voortaan naar Quadrans te sturen. Quadrans zal er voor zorgdragen dat al uw inkomsten op de voor u geopende beheerrekening zullen worden gestort en dat uw vaste lasten en nota’s worden betaald. Afhankelijk van uw situatie wordt de hoogte van het weekgeld vastgesteld. Dit bedrag zal wekelijks, op een vaste dag, naar uw eigen rekening worden overgemaakt. Daarmee kunt u de wekelijkse boodschappen doen.

Daarnaast zal Quadrans u helpen of adviseren bij zaken als het aanvragen van huur- en zorgtoeslag, kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, belastingaangifte etcetera. Als u niet (meer) verzekerd bent kan Quadrans zorgen voor een aansprakelijkheids- en/of inboedelverzekering.

Voor een aantal zaken blijft u wel zelf verantwoordelijk. Zo blijft het uw eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er voldoende geld op uw beheerrekening wordt ontvangen om de vaste lasten en overige nota’s te betalen. U dient bijvoorbeeld wel zelf uw werkloosheidsuitkering aan te vragen als u werkloos raakt. Quadrans kan u desgevraagd hierin wel adviseren.

Zie voor een gedetailleerdere beschrijving de “richtlijnen bewindvoering” onder “Downloads”.