Wat kost het?

Voor het jaar 2019 gelden de volgende tarieven (inclusief BTW):

1 persoon Geen schuldendossier Wel schuldendossier
intake € 644,93 € 644,93
maandtarief € 114,14 € 147,62
echtpaar    
intake € 773,19 € 773,19
maandtarief € 136,93 € 177,16
bijzondere werkzaamheden    
per uur € 80,47 € 80,47

Verder voorziet de regeling in beloning bij verhuizing, ontruiming en einde bewind. 
In voorkomende gevallen is het mogelijk om gehele of gedeeltelijke vergoeding van deze kosten te krijgen uit de bijzondere bijstand. U hoeft dit niet zelf uit te zoeken, Quadrans zal voor u nagaan of de gemeente de kosten vergoedt. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vraagt Quadrans dit jaarlijks voor u aan.